低估评价过低 tiếng trung là gì?

Rate this post

低估评价过低 tiếng trung là gì?

低估评价过低 tiếng trung có nghĩa là dự toán quá thấp (dīgū píngjiàguò dī )

低估评价过低 tiếng trung có nghĩa là dự toán quá thấp (dīgū píngjiàguò dī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

dự toán quá thấp (dīgū píngjiàguò dī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 低估评价过低 .

Ý nghĩa – Giải thích

低估评价过低 tiếng trung nghĩa là dự toán quá thấp (dīgū píngjiàguò dī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện..

Đây là cách dùng 低估评价过低 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 低估评价过低 tiếng trung là gì? (hay giải thích dự toán quá thấp (dīgū píngjiàguò dī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 低估评价过低 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 低估评价过低 tiếng trung / dự toán quá thấp (dīgū píngjiàguò dī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Bonnet tape

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 低估评价过低 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 低估评价过低 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button