付讫支票 tiếng trung là gì?

Rate this post

付讫支票 tiếng trung là gì?

付讫支票 tiếng trung có nghĩa là séc đã được trả tiền (fùqì zhīpiào )

付讫支票 tiếng trung có nghĩa là séc đã được trả tiền (fùqì zhīpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

séc đã được trả tiền (fùqì zhīpiào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 付讫支票 .

Ý nghĩa – Giải thích

付讫支票 tiếng trung nghĩa là séc đã được trả tiền (fùqì zhīpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng..

Đây là cách dùng 付讫支票 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 付讫支票 tiếng trung là gì? (hay giải thích séc đã được trả tiền (fùqì zhīpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 付讫支票 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 付讫支票 tiếng trung / séc đã được trả tiền (fùqì zhīpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Flash point

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 付讫支票 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 付讫支票 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button