人的模拟 tiếng trung là gì?

Rate this post

人的模拟 tiếng trung là gì?

人的模拟 tiếng trung có nghĩa là sự mô phỏng người (rén de mónǐ )

人的模拟 tiếng trung có nghĩa là sự mô phỏng người (rén de mónǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

sự mô phỏng người (rén de mónǐ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 人的模拟 .

Ý nghĩa – Giải thích

人的模拟 tiếng trung nghĩa là sự mô phỏng người (rén de mónǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính..

Đây là cách dùng 人的模拟 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 人的模拟 tiếng trung là gì? (hay giải thích sự mô phỏng người (rén de mónǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 人的模拟 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 人的模拟 tiếng trung / sự mô phỏng người (rén de mónǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Master plan

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 人的模拟 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 人的模拟 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button