人头马 tiếng trung là gì?

Rate this post

人头马 tiếng trung là gì?

人头马 tiếng trung có nghĩa là remy martin (rén tóumǎ )

人头马 tiếng trung có nghĩa là remy martin (rén tóumǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhãn hàng nổi tiếng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thương hiệu.

remy martin (rén tóumǎ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 人头马 .

Ý nghĩa – Giải thích

人头马 tiếng trung nghĩa là remy martin (rén tóumǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhãn hàng nổi tiếng..

Đây là cách dùng 人头马 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thương hiệu 人头马 tiếng trung là gì? (hay giải thích remy martin (rén tóumǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhãn hàng nổi tiếng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 人头马 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 人头马 tiếng trung / remy martin (rén tóumǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhãn hàng nổi tiếng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 人头马 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 人头马 tiếng trung là gì?.

Read More:   Slump test
Check Also
Close
Back to top button