亲家 tiếng trung là gì?

Rate this post

亲家 tiếng trung là gì?

亲家 tiếng trung có nghĩa là thông gia (qìngjiā )

亲家 tiếng trung có nghĩa là thông gia (qìngjiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đám cưới.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

thông gia (qìngjiā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 亲家 .

Ý nghĩa – Giải thích

亲家 tiếng trung nghĩa là thông gia (qìngjiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đám cưới..

Đây là cách dùng 亲家 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 亲家 tiếng trung là gì? (hay giải thích thông gia (qìngjiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đám cưới. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 亲家 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 亲家 tiếng trung / thông gia (qìngjiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đám cưới.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 亲家 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 亲家 tiếng trung là gì?.

Read More:   Wheel leaks là gì
Back to top button