交换场地 tiếng trung là gì?

Rate this post

交换场地 tiếng trung là gì?

交换场地 tiếng trung có nghĩa là đổi sân (jiāohuàn chǎngdì )

交换场地 tiếng trung có nghĩa là đổi sân (jiāohuàn chǎngdì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

đổi sân (jiāohuàn chǎngdì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 交换场地 .

Ý nghĩa – Giải thích

交换场地 tiếng trung nghĩa là đổi sân (jiāohuàn chǎngdì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ..

Đây là cách dùng 交换场地 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 交换场地 tiếng trung là gì? (hay giải thích đổi sân (jiāohuàn chǎngdì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 交换场地 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 交换场地 tiếng trung / đổi sân (jiāohuàn chǎngdì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng rổ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 交换场地 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 交换场地 tiếng trung là gì?.

Read More:   Acoustical
Check Also
Close
Back to top button