乳制品 tiếng trung là gì?

Rate this post

乳制品 tiếng trung là gì?

乳制品 tiếng trung có nghĩa là sản phẩm làm từ sữa (rǔzhìpǐn )

乳制品 tiếng trung có nghĩa là sản phẩm làm từ sữa (rǔzhìpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

sản phẩm làm từ sữa (rǔzhìpǐn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 乳制品 .

Ý nghĩa – Giải thích

乳制品 tiếng trung nghĩa là sản phẩm làm từ sữa (rǔzhìpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp..

Đây là cách dùng 乳制品 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 乳制品 tiếng trung là gì? (hay giải thích sản phẩm làm từ sữa (rǔzhìpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 乳制品 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 乳制品 tiếng trung / sản phẩm làm từ sữa (rǔzhìpǐn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 乳制品 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 乳制品 tiếng trung là gì?.

Read More:   Battery drain check
Back to top button