乐队 tiếng trung là gì?

Rate this post

乐队 tiếng trung là gì?

乐队 tiếng trung có nghĩa là đội nhạc (yuèduì )

乐队 tiếng trung có nghĩa là đội nhạc (yuèduì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

đội nhạc (yuèduì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 乐队 .

Ý nghĩa – Giải thích

乐队 tiếng trung nghĩa là đội nhạc (yuèduì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc..

Đây là cách dùng 乐队 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 乐队 tiếng trung là gì? (hay giải thích đội nhạc (yuèduì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 乐队 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 乐队 tiếng trung / đội nhạc (yuèduì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Âm nhạc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 乐队 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 乐队 tiếng trung là gì?.

Read More:   Cup
Check Also
Close
Back to top button