主翼 tiếng trung là gì?

Rate this post

主翼 tiếng trung là gì?

主翼 tiếng trung có nghĩa là cánh nâng chính (zhǔyì )

主翼 tiếng trung có nghĩa là cánh nâng chính (zhǔyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

cánh nâng chính (zhǔyì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 主翼 .

Ý nghĩa – Giải thích

主翼 tiếng trung nghĩa là cánh nâng chính (zhǔyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay..

Đây là cách dùng 主翼 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 主翼 tiếng trung là gì? (hay giải thích cánh nâng chính (zhǔyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 主翼 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 主翼 tiếng trung / cánh nâng chính (zhǔyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 主翼 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 主翼 tiếng trung là gì?.

Read More:   结婚六十周年钻石婚 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button