主球 tiếng trung là gì?

Rate this post

主球 tiếng trung là gì?

主球 tiếng trung có nghĩa là bi chủ bi cái trong bida (zhǔ qiú )

主球 tiếng trung có nghĩa là bi chủ bi cái trong bida (zhǔ qiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

bi chủ bi cái trong bida (zhǔ qiú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 主球 .

Ý nghĩa – Giải thích

主球 tiếng trung nghĩa là bi chủ bi cái trong bida (zhǔ qiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí..

Đây là cách dùng 主球 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 主球 tiếng trung là gì? (hay giải thích bi chủ bi cái trong bida (zhǔ qiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 主球 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 主球 tiếng trung / bi chủ bi cái trong bida (zhǔ qiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   拉哈族 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 主球 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 主球 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button