临时解雇 tiếng trung là gì?

Rate this post

临时解雇 tiếng trung là gì?

临时解雇 tiếng trung có nghĩa là tạm thời đuổi việc (línshí jiěgù )

临时解雇 tiếng trung có nghĩa là tạm thời đuổi việc (línshí jiěgù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

tạm thời đuổi việc (línshí jiěgù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 临时解雇 .

Ý nghĩa – Giải thích

临时解雇 tiếng trung nghĩa là tạm thời đuổi việc (línshí jiěgù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy..

Đây là cách dùng 临时解雇 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 临时解雇 tiếng trung là gì? (hay giải thích tạm thời đuổi việc (línshí jiěgù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 临时解雇 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 临时解雇 tiếng trung / tạm thời đuổi việc (línshí jiěgù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Second row child safety seat tether anchor

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 临时解雇 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 临时解雇 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Ambari
Back to top button