不患寡而患不均 là gì?

Rate this post

不患寡而患不均 là gì?

不患寡而患不均 có nghĩa là (bú huàn guǎ ér huàn bú jun1 ) không công bằng, không đồng đều

不患寡而患不均 có nghĩa là (bú huàn guǎ ér huàn bú jun1 ) không công bằng, không đồng đều.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(bú huàn guǎ ér huàn bú jun1 ) không công bằng, không đồng đều Tiếng Trung là gì?

không công bằng, không đồng đều Tiếng Trung có nghĩa là 不患寡而患不均.

Ý nghĩa – Giải thích

不患寡而患不均 nghĩa là (bú huàn guǎ ér huàn bú jun1 ) không công bằng, không đồng đều.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 不患寡而患不均. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 不患寡而患不均 là gì? (hay giải thích (bú huàn guǎ ér huàn bú jun1 ) không công bằng, không đồng đều.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 不患寡而患不均 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 不患寡而患不均 / (bú huàn guǎ ér huàn bú jun1 ) không công bằng, không đồng đều.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Basic assumption

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 不患寡而患不均 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 不患寡而患不均 là gì? .

Check Also
Close
  • Lotus
Back to top button