不另收费 tiếng trung là gì?

Rate this post

不另收费 tiếng trung là gì?

不另收费 tiếng trung có nghĩa là không thu thêm phí (bù lìng shōufèi )

不另收费 tiếng trung có nghĩa là không thu thêm phí (bù lìng shōufèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

không thu thêm phí (bù lìng shōufèi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 不另收费 .

Ý nghĩa – Giải thích

不另收费 tiếng trung nghĩa là không thu thêm phí (bù lìng shōufèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản..

Đây là cách dùng 不另收费 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản 不另收费 tiếng trung là gì? (hay giải thích không thu thêm phí (bù lìng shōufèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 不另收费 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 不另收费 tiếng trung / không thu thêm phí (bù lìng shōufèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Turbocharger boost pressure sensor

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 不另收费 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 不另收费 tiếng trung là gì?.

Back to top button