下客区 tiếng trung là gì?

Rate this post

下客区 tiếng trung là gì?

下客区 tiếng trung có nghĩa là khu vực khách xuống máy bay (xià kè qū )

下客区 tiếng trung có nghĩa là khu vực khách xuống máy bay (xià kè qū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

khu vực khách xuống máy bay (xià kè qū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 下客区 .

Ý nghĩa – Giải thích

下客区 tiếng trung nghĩa là khu vực khách xuống máy bay (xià kè qū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay..

Đây là cách dùng 下客区 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 下客区 tiếng trung là gì? (hay giải thích khu vực khách xuống máy bay (xià kè qū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 下客区 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 下客区 tiếng trung / khu vực khách xuống máy bay (xià kè qū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   主计主任 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 下客区 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 下客区 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button