一眼 là gì?

Rate this post

一眼 là gì?

一眼 có nghĩa là (yī yǎn ) nháy mắt, chớp mắt

一眼 có nghĩa là (yī yǎn ) nháy mắt, chớp mắt.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(yī yǎn ) nháy mắt, chớp mắt Tiếng Trung là gì?

nháy mắt, chớp mắt Tiếng Trung có nghĩa là 一眼.

Ý nghĩa – Giải thích

一眼 nghĩa là (yī yǎn ) nháy mắt, chớp mắt.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 一眼. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 一眼 là gì? (hay giải thích (yī yǎn ) nháy mắt, chớp mắt.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 一眼 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 一眼 / (yī yǎn ) nháy mắt, chớp mắt.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 一眼 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 一眼 là gì? .

Read More:   Keyless vehicle module software level check
Check Also
Close
Back to top button