ルーム.メート tiếng nhật là gì?

Rate this post

ルーム.メート tiếng nhật là gì?

ルーム.メート tiếng nhật có nghĩa là Người dọn phòng

ルーム.メート tiếng nhật có nghĩa là Người dọn phòng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

Người dọn phòng Tiếng Nhật là gì?

Người dọn phòng Tiếng Nhật có nghĩa là ルーム.メート .

Ý nghĩa – Giải thích

ルーム.メート tiếng nhật nghĩa là Người dọn phòng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng ルーム.メート tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch ルーム.メート tiếng nhật là gì? (hay giải thích Người dọn phòng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ルーム.メート tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ルーム.メート tiếng nhật / Người dọn phòng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ルーム.メート tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ルーム.メート tiếng nhật là gì?.

Read More:   Plush with cut pile
Check Also
Close
Back to top button