ラジオペンチ tiếng nhật là gì?

Rate this post

ラジオペンチ tiếng nhật là gì?

ラジオペンチ tiếng nhật có nghĩa là Kìm mỏ nhọn

ラジオペンチ tiếng nhật có nghĩa là Kìm mỏ nhọn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Kìm mỏ nhọn Tiếng Nhật là gì?

Kìm mỏ nhọn Tiếng Nhật có nghĩa là ラジオペンチ .

Ý nghĩa – Giải thích

ラジオペンチ tiếng nhật nghĩa là Kìm mỏ nhọn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí..

Đây là cách dùng ラジオペンチ tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí ラジオペンチ tiếng nhật là gì? (hay giải thích Kìm mỏ nhọn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ラジオペンチ tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ラジオペンチ tiếng nhật / Kìm mỏ nhọn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ラジオペンチ tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ラジオペンチ tiếng nhật là gì?.

Read More:   大砲 tiếng nhật là gì?
Back to top button