ピーナッツゆ tiếng nhật là gì?

Rate this post

ピーナッツゆ tiếng nhật là gì?

ピーナッツゆ tiếng nhật có nghĩa là Dầu phộng (ピーナッツ油)

ピーナッツゆ tiếng nhật có nghĩa là Dầu phộng (ピーナッツ油).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thực phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Dầu phộng (ピーナッツ油) Tiếng Nhật là gì?

Dầu phộng (ピーナッツ油) Tiếng Nhật có nghĩa là ピーナッツゆ .

Ý nghĩa – Giải thích

ピーナッツゆ tiếng nhật nghĩa là Dầu phộng (ピーナッツ油).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thực phẩm..

Đây là cách dùng ピーナッツゆ tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực ピーナッツゆ tiếng nhật là gì? (hay giải thích Dầu phộng (ピーナッツ油).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thực phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ピーナッツゆ tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ピーナッツゆ tiếng nhật / Dầu phộng (ピーナッツ油).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thực phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ピーナッツゆ tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ピーナッツゆ tiếng nhật là gì?.

Read More:   Convention
Check Also
Close
Back to top button