パッケジ.ツアー tiếng nhật là gì?

Rate this post

パッケジ.ツアー tiếng nhật là gì?

パッケジ.ツアー tiếng nhật có nghĩa là Tour trọn gói

パッケジ.ツアー tiếng nhật có nghĩa là Tour trọn gói.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

Tour trọn gói Tiếng Nhật là gì?

Tour trọn gói Tiếng Nhật có nghĩa là パッケジ.ツアー .

Ý nghĩa – Giải thích

パッケジ.ツアー tiếng nhật nghĩa là Tour trọn gói.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng パッケジ.ツアー tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch パッケジ.ツアー tiếng nhật là gì? (hay giải thích Tour trọn gói.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa パッケジ.ツアー tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng パッケジ.ツアー tiếng nhật / Tour trọn gói.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề パッケジ.ツアー tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về パッケジ.ツアー tiếng nhật là gì?.

Read More:   凡士林 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button