コンピューター科学 tiếng nhật là gì?

Rate this post

コンピューター科学 tiếng nhật là gì?

コンピューター科学 tiếng nhật có nghĩa là khoa học máy tính

コンピューター科学 tiếng nhật có nghĩa là khoa học máy tính.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

khoa học máy tính Tiếng Nhật là gì?

khoa học máy tính Tiếng Nhật có nghĩa là コンピューター科学 .

Ý nghĩa – Giải thích

コンピューター科学 tiếng nhật nghĩa là khoa học máy tính.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục..

Đây là cách dùng コンピューター科学 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục コンピューター科学 tiếng nhật là gì? (hay giải thích khoa học máy tính.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục. nghĩa là gì?) . Định nghĩa コンピューター科学 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng コンピューター科学 tiếng nhật / khoa học máy tính.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề コンピューター科学 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về コンピューター科学 tiếng nhật là gì?.

Read More:   ASTM
Check Also
Close
Back to top button