アンカーボルト tiếng nhật là gì?

Rate this post

アンカーボルト tiếng nhật là gì?

アンカーボルト tiếng nhật có nghĩa là Bu lông chốt, bu lông neo

アンカーボルト tiếng nhật có nghĩa là Bu lông chốt, bu lông neo.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Bu lông chốt, bu lông neo Tiếng Nhật là gì?

Bu lông chốt, bu lông neo Tiếng Nhật có nghĩa là アンカーボルト .

Ý nghĩa – Giải thích

アンカーボルト tiếng nhật nghĩa là Bu lông chốt, bu lông neo.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí..

Đây là cách dùng アンカーボルト tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí アンカーボルト tiếng nhật là gì? (hay giải thích Bu lông chốt, bu lông neo.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa アンカーボルト tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng アンカーボルト tiếng nhật / Bu lông chốt, bu lông neo.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Heat shrinkage

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề アンカーボルト tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về アンカーボルト tiếng nhật là gì?.

Back to top button