ふなづみしょるい tiếng nhật là gì?

Rate this post

ふなづみしょるい tiếng nhật là gì?

ふなづみしょるい tiếng nhật có nghĩa là  chứng từ giao hàng (船積書類)

ふなづみしょるい tiếng nhật có nghĩa là  chứng từ giao hàng (船積書類).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thương mại.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

 chứng từ giao hàng (船積書類) Tiếng Nhật là gì?

 chứng từ giao hàng (船積書類) Tiếng Nhật có nghĩa là ふなづみしょるい .

Ý nghĩa – Giải thích

ふなづみしょるい tiếng nhật nghĩa là  chứng từ giao hàng (船積書類).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thương mại..

Đây là cách dùng ふなづみしょるい tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính ふなづみしょるい tiếng nhật là gì? (hay giải thích  chứng từ giao hàng (船積書類).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thương mại. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ふなづみしょるい tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ふなづみしょるい tiếng nhật /  chứng từ giao hàng (船積書類).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thương mại.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ふなづみしょるい tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ふなづみしょるい tiếng nhật là gì?.

Read More:   卫戍部队 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Subdued
Back to top button