は ん ざ い が く tiếng nhật là gì?

Rate this post

は ん ざ い が く tiếng nhật là gì?

は ん ざ い が く tiếng nhật có nghĩa là Tội Phạm (犯罪 学)

は ん ざ い が く tiếng nhật có nghĩa là Tội Phạm (犯罪 学).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Pháp luật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Tội Phạm (犯罪 学) Tiếng Nhật là gì?

Tội Phạm (犯罪 学) Tiếng Nhật có nghĩa là は ん ざ い が く .

Ý nghĩa – Giải thích

は ん ざ い が く tiếng nhật nghĩa là Tội Phạm (犯罪 学).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Pháp luật..

Đây là cách dùng は ん ざ い が く tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật は ん ざ い が く tiếng nhật là gì? (hay giải thích Tội Phạm (犯罪 学).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Pháp luật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa は ん ざ い が く tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng は ん ざ い が く tiếng nhật / Tội Phạm (犯罪 学).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Pháp luật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   移动门拉手 là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề は ん ざ い が く tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về は ん ざ い が く tiếng nhật là gì?.

Back to top button