でんかいえき tiếng nhật là gì?

Rate this post

でんかいえき tiếng nhật là gì?

でんかいえき tiếng nhật có nghĩa là Dung dịch điện (電解液)

でんかいえき tiếng nhật có nghĩa là Dung dịch điện (電解液).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện tử.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

Dung dịch điện (電解液) Tiếng Nhật là gì?

Dung dịch điện (電解液) Tiếng Nhật có nghĩa là でんかいえき .

Ý nghĩa – Giải thích

でんかいえき tiếng nhật nghĩa là Dung dịch điện (電解液).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện tử..

Đây là cách dùng でんかいえき tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện でんかいえき tiếng nhật là gì? (hay giải thích Dung dịch điện (電解液).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện tử. nghĩa là gì?) . Định nghĩa でんかいえき tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng でんかいえき tiếng nhật / Dung dịch điện (電解液).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện tử.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề でんかいえき tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về でんかいえき tiếng nhật là gì?.

Read More:   Splice plat, scab
Check Also
Close
Back to top button