つま tiếng nhật là gì?

Rate this post

つま tiếng nhật là gì?

つま tiếng nhật có nghĩa là Vợ (妻)

つま tiếng nhật có nghĩa là Vợ (妻).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Gia đình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gia đình.

Vợ (妻) Tiếng Nhật là gì?

Vợ (妻) Tiếng Nhật có nghĩa là つま .

Ý nghĩa – Giải thích

つま tiếng nhật nghĩa là Vợ (妻).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Gia đình..

Đây là cách dùng つま tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gia đình つま tiếng nhật là gì? (hay giải thích Vợ (妻).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Gia đình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa つま tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng つま tiếng nhật / Vợ (妻).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Gia đình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề つま tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về つま tiếng nhật là gì?.

Read More:   Quality improvement
Check Also
Close
Back to top button