ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật là gì?

Rate this post

ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật là gì?

ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật có nghĩa là Bản lề (蝶番)

ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật có nghĩa là Bản lề (蝶番).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Bản lề (蝶番) Tiếng Nhật là gì?

Bản lề (蝶番) Tiếng Nhật có nghĩa là ちょうつがい/ヒンジ .

Ý nghĩa – Giải thích

ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật nghĩa là Bản lề (蝶番).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí..

Đây là cách dùng ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật là gì? (hay giải thích Bản lề (蝶番).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật / Bản lề (蝶番).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ちょうつがい/ヒンジ tiếng nhật là gì?.

Read More:   Rear underbody air deflector
Check Also
Close
Back to top button