ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật là gì?

Rate this post

ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật là gì?

ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật có nghĩa là Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業)

ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật có nghĩa là Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業) Tiếng Nhật là gì?

Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業) Tiếng Nhật có nghĩa là ちゅうしょうきぎょう .

Ý nghĩa – Giải thích

ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật nghĩa là Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự..

Đây là cách dùng ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật là gì? (hay giải thích Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật / Doang nghiệp vừa và nhỏ (中小企業).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Body misalignment check

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ちゅうしょうきぎょう tiếng nhật là gì?.

Back to top button