せんしゃしだん tiếng nhật là gì?

Rate this post

せんしゃしだん tiếng nhật là gì?

せんしゃしだん tiếng nhật có nghĩa là Sư đoàn chiến xa (戦車師団)

せんしゃしだん tiếng nhật có nghĩa là Sư đoàn chiến xa (戦車師団).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

Sư đoàn chiến xa (戦車師団) Tiếng Nhật là gì?

Sư đoàn chiến xa (戦車師団) Tiếng Nhật có nghĩa là せんしゃしだん .

Ý nghĩa – Giải thích

せんしゃしだん tiếng nhật nghĩa là Sư đoàn chiến xa (戦車師団).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội..

Đây là cách dùng せんしゃしだん tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội せんしゃしだん tiếng nhật là gì? (hay giải thích Sư đoàn chiến xa (戦車師団).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội. nghĩa là gì?) . Định nghĩa せんしゃしだん tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng せんしゃしだん tiếng nhật / Sư đoàn chiến xa (戦車師団).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề せんしゃしだん tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về せんしゃしだん tiếng nhật là gì?.

Read More:   Elastic tape
Check Also
Close
Back to top button