せっかち tiếng nhật là gì?

Rate this post

せっかち tiếng nhật là gì?

せっかち tiếng nhật có nghĩa là Hấp tấp

せっかち tiếng nhật có nghĩa là Hấp tấp.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

Hấp tấp Tiếng Nhật là gì?

Hấp tấp Tiếng Nhật có nghĩa là せっかち .

Ý nghĩa – Giải thích

せっかち tiếng nhật nghĩa là Hấp tấp.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách..

Đây là cách dùng せっかち tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội せっかち tiếng nhật là gì? (hay giải thích Hấp tấp.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa せっかち tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng せっかち tiếng nhật / Hấp tấp.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề せっかち tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về せっかち tiếng nhật là gì?.

Read More:   Right front wheel speed sensor ring check
Check Also
Close
Back to top button