ざいこ tiếng nhật là gì?

Rate this post

ざいこ tiếng nhật là gì?

ざいこ tiếng nhật có nghĩa là Hàng tồn kho (在庫)

ざいこ tiếng nhật có nghĩa là Hàng tồn kho (在庫).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu.

Hàng tồn kho (在庫) Tiếng Nhật là gì?

Hàng tồn kho (在庫) Tiếng Nhật có nghĩa là ざいこ .

Ý nghĩa – Giải thích

ざいこ tiếng nhật nghĩa là Hàng tồn kho (在庫).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu..

Đây là cách dùng ざいこ tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xuất nhập khẩu ざいこ tiếng nhật là gì? (hay giải thích Hàng tồn kho (在庫).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ざいこ tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ざいこ tiếng nhật / Hàng tồn kho (在庫).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ざいこ tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ざいこ tiếng nhật là gì?.

Read More:   Inverter
Check Also
Close
Back to top button