ごちゅうもん tiếng nhật là gì?

Rate this post

ごちゅうもん tiếng nhật là gì?

ごちゅうもん tiếng nhật có nghĩa là gọi món ( ご注文)

ごちゅうもん tiếng nhật có nghĩa là gọi món ( ご注文).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Khách sạn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

gọi món ( ご注文) Tiếng Nhật là gì?

gọi món ( ご注文) Tiếng Nhật có nghĩa là ごちゅうもん .

Ý nghĩa – Giải thích

ごちゅうもん tiếng nhật nghĩa là gọi món ( ご注文).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Khách sạn..

Đây là cách dùng ごちゅうもん tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch ごちゅうもん tiếng nhật là gì? (hay giải thích gọi món ( ご注文).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Khách sạn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ごちゅうもん tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ごちゅうもん tiếng nhật / gọi món ( ご注文).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Khách sạn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ごちゅうもん tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ごちゅうもん tiếng nhật là gì?.

Read More:   Induction manifold
Back to top button