けいやくlà gì?

Rate this post

けいやくlà gì? là gì?

けいやくlà gì? có nghĩa là hợp đồng

けいやくlà gì? có nghĩa là hợp đồng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

hợp đồng Tiếng Nhật là gì?

hợp đồng Tiếng Nhật có nghĩa là けいやくlà gì?.

Ý nghĩa – Giải thích

けいやくlà gì? nghĩa là hợp đồng.

Đây là cách dùng けいやくlà gì?. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế けいやくlà gì? là gì? (hay giải thích hợp đồng nghĩa là gì?) . Định nghĩa けいやくlà gì? là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng けいやくlà gì? / hợp đồng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề けいやくlà gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về けいやくlà gì? .

Read More:   水痘 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button