うけつけ tiếng nhật là gì?

Rate this post

うけつけ tiếng nhật là gì?

うけつけ tiếng nhật có nghĩa là Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付)

うけつけ tiếng nhật có nghĩa là Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付) Tiếng Nhật là gì?

Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付) Tiếng Nhật có nghĩa là うけつけ .

Ý nghĩa – Giải thích

うけつけ tiếng nhật nghĩa là Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự..

Đây là cách dùng うけつけ tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty うけつけ tiếng nhật là gì? (hay giải thích Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự. nghĩa là gì?) . Định nghĩa うけつけ tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng うけつけ tiếng nhật / Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin (受付).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   on the rocks Tiếng Anh là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề うけつけ tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về うけつけ tiếng nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button