いかん・官位 tiếng nhật là gì?

Rate this post

いかん・官位 tiếng nhật là gì?

いかん・官位 tiếng nhật có nghĩa là Quân hàm (尉官)

いかん・官位 tiếng nhật có nghĩa là Quân hàm (尉官).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

Quân hàm (尉官) Tiếng Nhật là gì?

Quân hàm (尉官) Tiếng Nhật có nghĩa là いかん・官位 .

Ý nghĩa – Giải thích

いかん・官位 tiếng nhật nghĩa là Quân hàm (尉官).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội..

Đây là cách dùng いかん・官位 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội いかん・官位 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Quân hàm (尉官).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội. nghĩa là gì?) . Định nghĩa いかん・官位 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng いかん・官位 tiếng nhật / Quân hàm (尉官).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Quân đội.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề いかん・官位 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về いかん・官位 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Driver interface module
Back to top button