ああ言えばこう言う Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

ああ言えばこう言う Tiếng Nhật là gì?

ああ言えばこう言う Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia”

ああ言えばこう言う Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia”. Giải nghĩa: Lấy những lý do theo ý mình và nói thế này thế nọ (cố tình nói trái với ý kiến của người khác). Thành ngữ tương đương: 「山と言えば川」(”Nói núi lại nói sông”) 「右と言えば左」 (“Nói bên phải lại nói bên trái”). Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Nói một câu cãi một câu”.. . (Aieba koiu).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia” Tiếng Nhật có nghĩa là ああ言えばこう言う Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

ああ言えばこう言う Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia”. Giải nghĩa: Lấy những lý do theo ý mình và nói thế này thế nọ (cố tình nói trái với ý kiến của người khác). Thành ngữ tương đương: 「山と言えば川」(”Nói núi lại nói sông”) 「右と言えば左」 (“Nói bên phải lại nói bên trái”). Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Nói một câu cãi một câu”.. . (Aieba koiu)..

Đây là cách dùng ああ言えばこう言う Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ ああ言えばこう言う Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia”. Giải nghĩa: Lấy những lý do theo ý mình và nói thế này thế nọ (cố tình nói trái với ý kiến của người khác). Thành ngữ tương đương: 「山と言えば川」(”Nói núi lại nói sông”) 「右と言えば左」 (“Nói bên phải lại nói bên trái”). Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Nói một câu cãi một câu”.. . (Aieba koiu). nghĩa là gì?) . Định nghĩa ああ言えばこう言う Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ああ言えばこう言う Tiếng Nhật / Trực dịch: “Nói thế này lại bảo thế kia”. Giải nghĩa: Lấy những lý do theo ý mình và nói thế này thế nọ (cố tình nói trái với ý kiến của người khác). Thành ngữ tương đương: 「山と言えば川」(”Nói núi lại nói sông”) 「右と言えば左」 (“Nói bên phải lại nói bên trái”). Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Nói một câu cãi một câu”.. . (Aieba koiu).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/double-lay-in-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ああ言えばこう言う Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ああ言えばこう言う Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button